سامانه دانش آموزی دانا

اگر از گوشی تلفن همراه استفاده می کنید زبان ورودی را انگلیسی نمایید.


پایه هفتم


درس سیزدهم پایه هفتم
درس چهاردهم پایه هفتم
درس پانزدهم پایه هفتم
درس شانزدهم پایه هفتم
درس هفدهم پایه هفتم
درس هجدهم پایه هفتم
درس نوزدهم پایه هفتم
درس بیستم پایه هفتم
درس بیست و یکم پایه هفتم
درس بیست و دوم پایه هفتم
درس بیست و سوم پایه هفتم
درس بیست و چهارم پایه هفتم

پایه نهم


درس سیزدهم پایه نهم
درس چهاردهم پایه نهم
درس پانزدهم پایه نهم
درس شانزدهم پایه نهم
درس هفدهم پایه نهم
درس هجدهم پایه نهم
درس نوزدهم پایه نهم
درس بیستم پایه نهم
درس بیست و یکم پایه نهم
درس بیست و دوم پایه نهم
درس بیست و سوم پایه نهم
درس بیست و چهارم پایه نهم

1399/09/05
بارگذاری فعالیت ها
به اطلاع می رساند فعالیت های مطالعات اجتماعی پایه نهم درس 10 در سایت بارگذاری شده است.دانش آموزان در تاریخ 6 آذرماه می توانند اقدام به تایپ و ارسال فعالیت ها کنند.
1399/09/03
بارگذاری فعالیت ها
به اطلاع می رساند فعالیت های مطالعات اجتماعی پایه هفتم درس 9 در سایت بارگذاری شده است.دانش آموزان در تاریخ 4 آذر ماه می توانند اقدام به تایپ و ارسال فعالیت ها کنند.
1399/08/11
بارگذاری فعالیت ها
به اطلاع می رساند فعالیت های مطالعات اجتماعی پایه نهم درس 6 در سایت بارگذاری شده است.دانش آموزان در تاریخ 12 آبان ماه می توانند اقدام به تایپ و ارسال فعالیت ها کنند.
1399/08/03
بارگذاری فعالیت ها
به اطلاع می رساند فعالیت های مطالعات اجتماعی پایه هفتم درس 6 و پایه نهم درس 5 در سایت بارگذاری شده است.دانش آموزان در تاریخ 4 آبان ما می توانند اقدام به تایپ و ارسال فعالیت ها کنند.
1399/08/01
بروزرسانی نمرات
به اطلاع می رساند نمرات درس مطالعات اجتماعی طبق جدول فعالیت ها در بخش آزمون چهارگزینه ای آنلاین و پرسش های کلاسی آنلاین بروزرسانی شد.
توجه : نمرات بخش پرسش های کلاسی آنلاین از 5 نمره است و 5 نمره باقی مانده در ادامه جلسات نوبت اول انجام خواهد شد.
توجه : نمرات و امتیازات بخش فعالیت های کتاب فعلا تا پایان نوبت در جمع نمرات و میانگین نمرات محاسبه نشده و پس از اتمام نوبت اول محاسبه خواهد شد.و نمره نمایش داده شده در مقابل ردیف فعالیت های کتاب علی الحساب فقط جهت مشاهده نمایش داده می شود.

» بازدید امروز: 2
» بازدید دیروز: 21
» افراد آنلاین: 1
» بازدید کل: 276

سامانه دانا : طراحی و اجرا حسین حیدری 1399 ©