سامانه دانش آموزی دانا

اگر از گوشی تلفن همراه استفاده می کنید زبان ورودی را انگلیسی نمایید.


پایه هفتم


درس اول پایه هفتم
درس دوم پایه هفتم
درس سوم پایه هفتم
درس چهارم پایه هفتم
درس پنجم پایه هفتم
درس ششم پایه هفتم
درس هفتم پایه هفتم
درس هشتم پایه هفتم
درس نهم پایه هفتم
درس دهم پایه هفتم
درس یازدهم پایه هفتم
درس دوازدهم پایه هفتم
درس سیزدهم پایه هفتم

پایه نهم


درس اول پایه نهم
درس دوم پایه نهم
درس سوم پایه نهم
درس چهارم پایه نهم
درس پنجم پایه نهم
درس ششم پایه نهم
درس هفتم پایه نهم
درس هشتم پایه نهم
درس نهم پایه نهم
درس دهم پایه نهم
درس یازدهم پایه نهم
درس دوازدهم پایه نهم
درس سیزدهم پایه نهم

1399/09/05
بارگذاری فعالیت ها
به اطلاع می رساند فعالیت های مطالعات اجتماعی پایه نهم درس 10 در سایت بارگذاری شده است.دانش آموزان در تاریخ 6 آذرماه می توانند اقدام به تایپ و ارسال فعالیت ها کنند.
1399/09/03
بارگذاری فعالیت ها
به اطلاع می رساند فعالیت های مطالعات اجتماعی پایه هفتم درس 9 در سایت بارگذاری شده است.دانش آموزان در تاریخ 4 آذر ماه می توانند اقدام به تایپ و ارسال فعالیت ها کنند.
1399/08/11
بارگذاری فعالیت ها
به اطلاع می رساند فعالیت های مطالعات اجتماعی پایه نهم درس 6 در سایت بارگذاری شده است.دانش آموزان در تاریخ 12 آبان ماه می توانند اقدام به تایپ و ارسال فعالیت ها کنند.
1399/08/03
بارگذاری فعالیت ها
به اطلاع می رساند فعالیت های مطالعات اجتماعی پایه هفتم درس 6 و پایه نهم درس 5 در سایت بارگذاری شده است.دانش آموزان در تاریخ 4 آبان ما می توانند اقدام به تایپ و ارسال فعالیت ها کنند.
1399/08/01
بروزرسانی نمرات
به اطلاع می رساند نمرات درس مطالعات اجتماعی طبق جدول فعالیت ها در بخش آزمون چهارگزینه ای آنلاین و پرسش های کلاسی آنلاین بروزرسانی شد.
توجه : نمرات بخش پرسش های کلاسی آنلاین از 5 نمره است و 5 نمره باقی مانده در ادامه جلسات نوبت اول انجام خواهد شد.
توجه : نمرات و امتیازات بخش فعالیت های کتاب فعلا تا پایان نوبت در جمع نمرات و میانگین نمرات محاسبه نشده و پس از اتمام نوبت اول محاسبه خواهد شد.و نمره نمایش داده شده در مقابل ردیف فعالیت های کتاب علی الحساب فقط جهت مشاهده نمایش داده می شود.

» بازدید امروز: 27
» بازدید دیروز: 0
» افراد آنلاین: 1
» بازدید کل: 27

سامانه دانا : طراحی و اجرا حسین حیدری 1399 ©